SOSTENIBILITAT
 

Al nostre Hotel rural ecològic Son Lladó desitjam el màxim confort i comoditat pels nostres clients, però al mateix temps som conscients de la necessitat i importància de col.laborar en la protecció del medi ambient, mitjançant l’implantació de polítiques de desenvolupament sostenible.
 

  • Per això, des de l’any 2008 aprofitant les possibilitats que ens donen les noves tecnologies, reduim en unes 12 Tn/any (*) les nostres emissions de CO2 a l’atmòsfera, gràcies al canvi de model en la generació de l’aigua calenta sanitaria i calefacció. S’obtenen ara mitjançant la captació d’energia solar, suplint quasí en la seva totalitat l’utilització de sistemes tradicionals, com en el nostre cas la caldera de gasoli, que ha quedat només com a recolçament en dies de pluja, cel tapat o nits extremadement fredes. El nou equip instal.lat ens permet també dispossar als finals de primavera i començament de tardor d’una aigua calenta sobrant, suficient per esser desviada cap a la piscina, aconseguint així allargar la temporada del bany de manera ecològica.

  • A una comarca balear amb un nivell de precipitacions semidesèrtic (300-500 mm/any) i amb l’aigua dels pous salinitzada, té una importància especial la recuperació de l’aigua de pluja. Mitjançant l’instal.lació d’un depòsit i les canalitzacions pertinents, es recull l’aigua de pluja de les diferentes cobertes i terrasses de la finca per esser enviada tot seguit al safreix, amb una capacitat per 1000 m3. Es pretén amb aquesta mesura aconseguir enmagatzemar tota l’aigua necessaria pel reg del jardí, l’hort i els arbres sembrats a la nostra finca. A més de possibilitar altres opcions d’ús com ara reg del camí, neteja de cotxes, cavalls, terrasses,  etc.

  • El reciclatje també té cabuda al nostre establiment. Recollim personalment tot el vidre, plàstic, paper i cartró generat pels clients dels nostres apartaments, que previament han triat de la resta del fems. Posteriorment, afegint els materials reciclables que generam nosaltres mateixos, als que cal afegir tots els olis i grases, els dipositem als punts de recollida o punts “verds” especialment habilitats a Campos.

  • Depuradora biológica que ens permet tractar les aigues residualsde forma natural y ecológica per la seva re-utilització, migjançant el sistema denominat “filtre verd” que consisteix en construir un perfil de la depuradora totalment impermeabilitzat que s'omple amb grava com a filtre y en el que es realitza una plantació de plantes macrofites o pantanoses. L'humedal creat serveix  pel desenvolupament de bacteries, que van descomposant i tratant les aigues que se filtren procedents de las foses septiques. Aquest link il.lustra el procés de fabricació i la seva posta en funcionamient l'any 2009.

(*) Base càlcul: 80% d’estalvi damunt el consum total de gasoli realitzat a l’any 2007, a raó de 2,60 kg de CO2 emés per litre de gasoli.

Son Lladó | Apartaments | Oferta Complementaria | Sostenibilitat | Blog | Contacte i Situació | Llibre de visites | Tarifes | Reserves | Activitats a Mallorca | Design by !nspira ®